TOM Lipovina Bátovce

TOM Lipovina Bátovce

205001 - 205001

Sídlo: Bátovce 375, 936 05 Bátovce

igorgaspar@zoznam.sk -

Kontaktná osoba

Igor Gašpar (Predseda)