TK Prietrž

TK Prietrž

208200 - 208200

Sídlo: SNP 112, 906 11 Prietrž

miroro@centrum.cz -

Kontaktná osoba

Ing. Miroslav Jarábek (Predseda)