Tribeč Kovarce

Tribeč Kovarce

209013 - 209013

Sídlo: Kovarce 210, 956 15 Kovarce

pevojtus@azet.sk -

Kontaktná osoba

Peter Vojtuš (Predseda)

Telefón: 0904563632