Žihlavnik Omšenie

Žihlavnik Omšenie

210021 - 210021

Sídlo: Omšenie 177, 914 43 Omšenie

jozef.marienka@gmail.com -

Kontaktná osoba

Anton Bielik (Predseda)