Klub slovenských turistov Hlohovec

Klub slovenských turistov Hlohovec

211012 - 211012

Sídlo: SNP 13, 920 01 Hlohovec


IČO: 31823122

bedec.jan@gmail.com -

Kontaktná osoba

Ján Bedeč (Predseda)

Telefón: 0904 905 731