Klub slovenských turistov Hlohovec

Klub slovenských turistov Hlohovec

211012 - 211012

Sídlo: SNP 13, 92001 Hlohovec


IČO: 31823122

bedec.jan@gmail.com -

Kontaktná osoba

Ján Bedeč (Predseda)

Telefón: +421904905731