KST Horská Sova Mojš

KST Horská Sova Mojš

313011 -

Sídlo: Mojš 294, 010 01 Mojš


IČO: 53400968

horskasova@gmail.com -

Kontaktná osoba

Ing.Lenka Milová (Predsedníčka)

Telefón: +421910173764