Horoklub ŠK UMB

Horoklub ŠK UMB

301015 - 301015

Sídlo: Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica


IČO: 14223970

jaroslav.kompan@umb.sk - www.horoklub.sk

Kontaktná osoba

PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD (Predseda)

Telefón: 0915944111
Webová stránka: www.horoklub.sk