Vibrama Malachov

Vibrama Malachov

301033 - 301033

Sídlo: Krivánska 11, 97411 Banská Bystrica

kst.vibrama@gmail.com potancokovah@gmail.com -

Kontaktná osoba

Ing. Elena Potančoková (Predsedkyňa)

Telefón: +421908129891