Zasadnutia VV v roku 2022, 2023

Zverejnenie dokumentov je povinnosťou podľa § 21. ods. 2 a 3 Zákona o športe v nádväznosti na § 17 ods. 1 písm. e) Zákona o športe.

September 2023

Zápisnica zo zasadnutia VV KST 5. septembra 2023, online

Pozvánka na zasadnutie VV KST 5. septembra 2023

Júl 2023

Zápisnica zo zasadnutia VV KST 11. júla 2023, online

Pozvánka na zasadnutie VV KST 11. júla 2023

Máj 2023

Zápisnica zo zasadnutia VV KST 30. mája 2023

Prezenčná listina VV KST 30. mája 2023

Apríl 2023

Zápisnica zo zasadnutia VV KST 21. apríla 2023

Pozvánka na zasadnutie VV KST 21. apríla 2023

Marec 2023

Zápisnica z online zasadnutia VV KST 28. marca 2023

Zápisnica zo zasadnutia VV KST 17.-18. marca 2023

Prezenčná listina VV KST 17.-18. marca 2023

Pozvánka na zasadnutie VV KST 17. marca 2023


Február 2023

Zápisnica zo zasadnutia VV KST 22. februára 2023

Prezenčná listina VV KST 22. februára 2023

Príloha VV KST 22. februára 2023_dodatok k zmluve HR 2008 Consulting s.r.o.

Príloha VV KST 22. februára 2023_návrh jednotkových sadzieb za značkárske výkony pre rok 2023

Pozvánka na zasadnutie VV KST 22. februára 2023

Zápisnica zo zasadnutia VV KST 7. februára 2023

Prezenčná listina VV KST 7. februára 2023

Pozvánka na zasadnutie VV KST 7. februára 2023


Január 2023

Zápisnica zo zasadnutia VV KST 17. januára 2023

Prezenčná listina VV KST 17. januára 2023

Pozvánka na zasadnutie VV KST 17. januára 2023

Správa č. 4-2022 z kontroly účtovných dokladov KST 2.-3. štvrťrok


December 2022

Zápisnica zo zasadnutia VV KST 14. decembra 2022

Prezenčná listina VV KST 14. decembra 2022

Pozvánka na zasadnutie VV KST 14. decembra 2022


November 2022

Zápisnica zo zasadnutia VV KST 15. novembra 2022

Prezenčná listina VV KST 15. novembra 2022

Pozvánka na zasadnutie VV KST 15. novembra 2022


Október 2022

Pozvánka na zasadnutie VV KST 19. októbra 2022

Zápisnica zo zasadnutia VV KST 19. októbra.2022

Prezenčná listina VV KST 19. októbra 2022


September 2022

Pozvánka na zasadnutie VV KST 21. septembra 2022

Zápisnica zo zasadnutia VV KST 21. septembra 2022

Prezenčná listina VV KST 21. septembra 2022

Príloha: Hlavné podujatia KST 2023

Príloha: Vykonávací predpis KST 9/2011 o cestovných náhradých


August 2022

Zápisnica zo zasadnutia VV KST 17. augusta 2022

Prezenčná listina VV KST 17. augusta 2022

Pozvánka na VV KST 17. augusta 2022


Jún 2022

Zápisnica zo zasadnutia VV KST 6. júna 2022

Príloha_dohoda na použitie auta_podľa článku 6 VP

Príloha_dohoda na použitie auta_podľa článku 7 VP

Zápisnica zo zasadnutia VV KST 16. júna 2022

Prezenčná listina VV KST 16. júna 2022


Máj 2022

Zápisnica zo zasadnutia VV KST 10. mája 2022


Apríl 2022

Zápisnica zo zasadnutia VV KST 20. apríla 2022


Marec 2022

Pozvánka na zasadnutie VV KST 16. marca 2022

Zápisnica zo zasadnutia VV KST 16. marca 2022

Príloha č.1 - dlhodobé uznesenia

Prezenčná listina 16. marca 2022


Február 2022

Pozvánka na zasadnutie VV KST 16. februára 2022

Zápisnica zo zasadnutia VV KST 16. februára 2022


Január 2022

Pozvánka na zasadnutie VV KST  19. januára 2022.

Zápisnica zo zasadnutia VV KST 19. januára, s pokračovaním 27. januára 2022

Prezenčná listina 19.1.2022

Prezenčná listina 27.1.2022