Zasadnutia VV v roku 2022

Zverejnenie dokumentov je povinnosťou podľa § 21. ods. 2 a 3 Zákona o športe v nádväznosti na § 17 ods. 1 písm. e) Zákona o športe.

 


Január 2022

Pozvánka na zasadnutie VV KST  19. januára 2022.

Zápisnica zo zasadnutia VV KST 19. januára, s pokračovaním 27. januára 2022

Prezenčná listina 19.1.2022

Prezenčná listina 27.1.2022


Február 2022

Pozvánka na zasadnutie VV KST 16. februára 2022

Zápisnica zo zasadnutia VV KST 16. februára 2022


Marec 2022

Pozvánka na zasadnutie VV KST 16. marca 2022

Zápisnica zo zasadnutia VV KST 16. marca 2022

Príloha č.1 - dlhodobé uznesenia

Prezenčná listina 16. marca 2022


Apríl 2022

Zápisnica zo zasadnutia VV KST 20. apríla 2022


Máj 2022

Zápisnica zo zasadnutia VV KST 10. mája 2022

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jún 2022

Zápisnica zo zasadnutia VV KST 6. júna 2022

Príloha_dohoda na použitie auta_podľa článku 6 VP

Príloha_dohoda na použitie auta_podľa článku 7 VP

Zápisnica zo zasadnutia VV KST 16. júna 2022

Prezenčná listina VV KST 16. júna 2022

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

August 2022

Zápisnica zo zasadnutia VV KST 17. augusta 2022

Prezenčná listina VV KST 17. augusta 2022

Pozvánka na VV KST 17. augusta 2022

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

September 2022

Pozvánka na zasadnutie VV KST 21. septembra 2022

Zápisnica zo zasadnutia VV KST 21. septembra 2022

Prezenčná listina VV KST 21. septembra 2022

Príloha: Hlavné podujatia KST 2023

Príloha: Vykonávací predpis KST 9/2011 o cestovných náhradých

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Október 2022

Pozvánka na zasadnutie VV KST 19. októbra 2022

Zápisnica zo zasadnutia VV KST 19. októbra.2022

Prezenčná listina VV KST 19. októbra 2022