Sekcia histórie turistiky

Sekcia histórie turistiky KST 2022-2026

Oficiálny e-mail sekcie histórie turistiky: historia@kst.sk

Členovia sekcie histórie turistiky:

Priezvisko a meno Pozícia Bydlisko e-mail Telefón
HERCHL MIROSLAV, Ing. predseda Piešťany historia@kst.sk +421 903 447 674
CHOVANEC JOZEF, MUDr.   Bardejov jozefchovanec@nsp-bardejov.sk +421 907 565 228
KALISKÁ OĽGA, Mgr.   Banská Bystrica kaliskaolga@gmail.com +421 902 594 272
JANČOVIČ PAVOL, Ing.   Bratislava pavol.jancovic5@gmail.com +421 904 345 010
RUSNÁK ERNEST   Levoča rzlevoca@pobox.sk +421 903 255 440
ŽABKA FRANTIŠEK   Kysucké Nové Mesto frazabka@gmail.com +421 904 851 972
PETRINEC MARIÁN        
BUBELÍNY IVAN   Liptovský Mikuláš bubelinyivan@centrum.sk +421 904 688 006

Členovia aktívu sekcie histórie turistiky:

Priezvisko a meno Pozícia Bydlisko e-mail Telefón
RUSNÁK ERNEST, Ing.   Levoča    
MARKUŠOVSKÝ MARTIN, Ing.   Rožňava    
DUČAIOVÁ EVA, Ing.   Košice    
SKRUŽNÝ JAROSLAV   Humenné    
OLLÉ ALEXANDER   Veľký Meder    
VLČEJ JOZEF, Ing.   Holíč    
SALVIANY IGOR, Ing.   Trenčín - Zlatovce