Sekcia Lyžiarskej turistiky

Sekcia lyžiarskej turistiky KST 2022-2026

Oficiálny e-mail sekcie pešej turistiky: lyziarska.turistika@kst.sk

Členovia sekcie lyžiarskej turistiky:

Priezvisko a meno Pozícia Bydlisko e-mail Telefón
DESÁKOVÁ ANDREA predseda   andreadesakova@gmail.com +421 905 762 353
MAJTNER BERNARD, Ing. podpredseda Lipany    
BELORITOVÁ ALENA, Ing. tajomníčka Oravská Lesná alienkalienka@gmail.com +421 910 900 007
CHRAPČIAK VLADIMÍR, Ing., Csc. značenie Trnava vladochrap@post.sk +421 33 5445808
DARULA MILAN hospodár Liptovský Peter darula.milan@gmail.com +421 948 102 809
ANNA MAJTNEROVÁ, Mgr. členka Lipany amajtner@gmail.com +421 905 218 823
STENCHLAK PAVOL člen Turzovka pavolstenchlak@atlas.sk  
JUNAS JOZEF člen Pernek jozef.junas.59@gmail.com +421 911 084 999
KOHUT RADOSLAV člen Oščadmoca propagacia@kst.sk +421 948 764 534