150 rokov turistiky na Slovensku

Inaugurácia poštovej známky pri príležitosti 150. výročia organizovanej turistiky na území Slovenska. Foto: Archív KST

150 rokov a Klub slovenských turistov

Rok 2023 je pre Klub slovenských turistov veľmi dôležitým. Dátum 10. august 1873, v čase, keď sa na území dnešného Slovenska začal rozvoj cestovného ruchu spojený s výstavbou Košicko-bohumínskej železnice, spájame so zakladajúcim valným zhromaždením, ktoré v Starom Smokovci uviedlo Uhorský karpatský spolok. Ten mal celouhorskú teritoriálnu pôsobnosť a spočiatku nemal selektívne národnostné zameranie.


Čiže práve 10.8.2023 je to 150 rokov od založenia prvej turistickej organizácie na území Uhorska (1873 - 2023). Výročiu sa v tento deň venovala aj relácia Reflex na Markíze.


V roku 2024 oslávi KST 150 rokov turistického značkovania na území Slovenska (1874 – 2024). Týmto dvom veľmi dôležitým udalostiam predchádzal zápis značkovania turistických trás do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Tento zápis je „malým darčekom“ pre všetkých takmer 350 dobrovoľníkov – značkárov, ktorí vo svojom voľnom čase zoberú batoh na plecia, do rúk držiak s farbami a štetce, a vyrazia na svoje trasy s cieľom obnovenia turistických značiek.


KST pri príležitosti prvého výročia v spolupráci so Slovenskou poštou vydalo emisiu poštovej známky, ktorá bola inaugurovaná 19. júla 2023. Ide o emisiu jedného milióna poštových známok.