Podpor turistiku - 2% dane

Ahoj turista!

Dovoľujeme si Ťa osloviť v mene KST (Klub slovenských turistov), organizácie zasvätenej podpore turistiky a starostlivosti a značeniu turistických chodníkov na Slovensku. Organizácii, ktorá okrem iného pôsobí aj v oblasti vzdelávania a oganizuje rôzne turistické podujatia, ktoré napomáhajú propagácii a rozvoju
turistiky na Slovensku.

Dnes sa na Teba obraciame s prosbou o podporu.

KST je organizácia, ktorá je príjmateľom 2% dane z príjmov. Jedná sa o daň, ktorú si už zaplatil štátu a štát Ti dáva možnosť, aby si časť z už zaplatenej dane daroval nejakej organizácii. Preto by sme Ťa chceli veľmi pekne poprosiť, o darovanie týchto 2% KST.

Ako na to? Je potrebné vyplniť priložené tlačivo (možeš zobrať formulár aj pre kamaráta) – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane a toto tlačivo spolu s kópiou Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti doručiť na daňový úrad – fyzicky alebo poštou (čím skôr tým lepšie :) ). V prípade, ak si počas roku 2024 odpracoval aspon 40 hodín ako dobrovoľník, možeš darovať až 3%. V tom prípade je potrebné priložiť taktiež kópiu Potvrdenia o odpracovaní. Minimálna čiastka na darovanie 2% sú 3 eurá, čiže v prípade, ak Tvoja daň je nižšia ako 150 eur, bohužiaľ nemôžeš darovať podiel zo zaplatenej dane.

Tlačivo na darovanie 2% dane (PDF).

Tvoja podpora nám umožní investovať do nových projektov a naďalej pokračovať v rozvoji turistiky na Slovensku.

Ďakujeme!