Pozvánka na jaskyniarsko-turistické podujatie ZELENÁ MODRÁ 2023

Dovoľujem si Vás pozvať na podujatie ZELENÁ MODRÁ 2023, ktorého 13. ročník sa uskutoční 24. a 25. júna t. r. a jeho súčasťou bude aj turistický pochod Čelkovská trinástka a prehliadky Pružinskej Dúpnej jaskyne s jaskynným koncertom.


Bohuslav Kortman
predseda
Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy
Slovenskej speleologickej spoločnosti
Stred 66/61
Považská Bystrica
0905 488

 


Fotogaléria