Verejná diskusia 150 rokov turistického značkovania na Slovensku

Dátum: streda 14. júna 2023 o 15.30hod
Miesto: NADÁCIA POLIS, Žilina, Mariánske námestie 31

Hostky:
Gabriela Kalašová, riaditeľka Správy Národného parku Malá Fatra
Eva Škutová, značkárka, dlhoročná predsedníčka Sekcie značenia Klubu slovenských turistov

Moderuje: Ladislav Eliaš, Rádio Regina Stred a Rádio Slovensko

Značenie slovenských a českých turistických trás patrí k najlepším na svete a to aj preto, že značkári majú od roku 1989 k dispozícii metodiku a normu. Aký význam má značkovanie turistických chodníkov pre ochranu zdravia, krajiny a biodiverzity? Aké je najväčšie prírodné bohatstvo Národného parku Malá Fatra a ako k jeho ochrane prispievajú značené turistické chodníky? Aký je najväčší problém pri značkovaní chodníkov v chránených územiach a ako sa dá tento problém riešiť?  Ako sa mení postoj verejnosti k značkovaniu turistických chodníkov v súvislosti s ochranou prírody a krajiny? Ako sa dá zvýšiť informovanosť turistov o správnom a etickom správaní v prírode? Ako sa stať značkárom?

Vstup je voľný.