Verejné obstarávanie informačných a nosných prvkov turistického značenia – výzva na predloženie ponuky

Do výberového konania sa dostanú uchádzači, ktorí svoju ponuku, spĺňajúcu technickú a formálnu špecifikáciu uvedenú vo výzve a jej prílohách, zašlú, resp. doručia na sekretariát KST najneskôr 23. júla 2022 do 12.00 hod.

Poklady vo formáte .pdf nájdete na tomto odkaze.