Zákaz vstupu do lesov Košice a okolie!

Okresné úrady Košice a Košice-okolie vydali zákaz vstupu do lesov pre verejnosť z dôvodu vysokého rizika vzniku požiarov a už jestvujúcich požiarov. 

Prosím rešpektujte tento zákaz vzhľadom na ochranu života a zdravia ako aj našich lesov. 

Znenie zákazov nižšie:

Zákaz vstupu do lesov - Košice I. - IV.

Zákaz využívania lesov verejnosťou - Košice - okolie