Kurz inštruktora vodnej turistiky

Vzdelávanie kvalifikácie Inštruktor vodnej turistiky zabezpečuje Sekcia vodnej turistiky KST.